Zhongshan XiMeng Hardware Manufacturing Co., Ltd.
Address: Guangdong Province Building A, Jixi Qingfeng 2 Industrial Zone, Xiaolan Town, Zhongshan City (opposite to Qingfeng Garden)
Tel: 0760-22265108 22265608  
Fax: 0760-22258806
Email: kingiss@163.com
URL: http://www.kingiss.com